KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI
OKTATÓKÖZPONTOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

augusztus 12, 2021

Dunakeszi – DÓHSZK Gyöngyharmat Tagóvodája

Név:DÓHSZK Gyöngyharmat Tagóvodája
Vezető:Kátai Laura
Megye:Pest
Cím:2120 Dunakeszi, Garas u. 28.
Szla. Budai N.A. 6-8
Telefon, fax:tel./fax: 27/341-887, 27-630-990
E-mail, web:gyongyharmat@dunakesziovodak.hu

A DUNAKESZI OKTATÓKÖZPONT BEMUTATKOZÁSAElőzmény

A Dunakeszi DÓHSZK Gyöngyharmat Tagóvodája az 1980-as óvodanyitást követően a városban és a várost körülvevő településeken dolgozó kollegák számára továbbképzéseket, gyakorlati bemutatókat kezdett tartani. Már ekkor tapasztaltuk, hogy az óvodánkban a játék mellett a környezeti nevelés a másik kiemelt terület, hiszen a gyermekeink “panelrengetegből” érkeznek. Az akkori óvodavezetővel Kerezsi Andrásné Gizikével együtt kereste az utat kollektívánk, hogy  megtaláljuk annak a módját, hogyan lehetne a megszerzett tudást és a gyakorlati tapasztalatokat oly szervezetben hasznosítani, mely kiszélesítené a környezet szeretetének kapuit.

A családokkal való együttgondolkodás eredményeként 1990-ben megpályáztuk az oktatóközponti címet. A pályázat anyagában ismertettük, hogy a gyermekek környezeti nevelése mellett környezetvédő, természetszeretetre nevelő programok, rendezvények és akciók szervezését és lebonyolítását is vállaljuk. A sikeres pályázat eredményeként 1991/1992-es nevelési évtől oktatóközponttá nyílvánítottak bennünket.

2007/2008-as nevelési évtől intézményünk tagóvoda lett, illetve Gizi nénink is nyugdíjba vonult, de ez nem változtatott környezettudatos szemléletünkön. Programunkat, oktatóközponti mivoltunkat megtarthattuk és a közülünk választott tagóvodavezetőnkkel visszük tovább a jövőben is.

Tevékenységeink

Programunk címe: Környezetharmóniára nevelés óvodai programja. Ez a cím kötelez minket, így a gyermekek tevékenységeit ennek szemléletében állítjuk össze.

Óvodánk/oktatóközpontunk 6 vegyes szervezésű csoporttal működik. Programunkból kiindulva műveltségi területeket jelöltünk meg, melyek fő meghatározója  a környezeti nevelés, illetve az elmúlt években az óvodai kirándulótáborokkal/ erdei óvodával is összhangba hoztuk a heti tevékenységeinket.

A Zöld napok megünneplése egyik kedves kötelességünk. Ezekhez kapcsolódóan akciókat szervezünk.(pl.: egy család egy növény, plakátok kihelyezése, családi környezeti munkák hírdetése…stb) A nevelési évet a Takarítási világnaphoz kötődően óvoda udvar szépítéssel, őszi betakarításokkal indítjuk. A Duna közelsége még érdekesebbé teszi számunkra  a Víz világnapjának megünneplését. A Madarak és fák napjához kapcsolódóan családi bográcsozást rendezünk az óvoda udvarán számos környezeti vetélkedőkkel, totókkal, játékokkal.
Óvodai kirándulótáborunk az évszakokhoz kötődően kerülnek megszervezésre. Célunk, hogy ezen alkalmakkor a gyermekek megismerhessék szűkebb majd tágabb környezetüket, illetve nyomon követhessék az évszakok változásával a növény- és állatvilág változását is. Mivel már 1992 óta kirándultatjuk gyermekeinket, tervünk, hogy bekapcsolódjunk az Erdei Óvodai Minősítésbe is.
Az óvoda és egyben oktatóközpont belső tereit folyamatosan alakítjuk, hogy ez is tükrözze a környezetharmonikus szemléletünket. Az óriás akvárium, több terrárium, “erdei sarok”, évszaknaptár, élményfotóink mind a természetközeli körülményeket biztosítják.

Kapcsolataink

Számunkra nagyon fontos, hogy elképzeléseinket, ötleteinket a szülők, családok elvárásával összhangba hozzuk, ezért ők az elsődleges partnereink.
Mivel egyre több oktatóközponttá vált óvoda van, így igyekszünk velük is a kapcsolatot fenntartani, oktatóközponton belül tagjai vagyunk az óvodai munkacsoportnak.
Meglátogatjuk egymást, tapasztalatokat szerzünk- adunk egymásnak.
Kezdeményeztük továbbképzésünkön, hogy a”zöld” óvoda címet elnyerő intézmények is jelen legyenek, így jobban megismerkedhetünk tevékenységeinkkel.
Az ország több intézményével tartott kapcsolat mellet az Erdélyben lévő Székelykeresztúri Mesevár Óvoda barátságával is büszkélkedhetünk. Minden évben látogatást teszünk egymáshoz, illetve elmondhatjuk, hogy “megfertőztük” őket is a környezettudatos szemlélettel.
Oktatóközpontunk a felsoroltakon kívül még sok társintézménnyel tart kapcsolatot, hiszen hosszú távú célunk, hogy  a tapasztalatokat átadva követőkre találjunk.

Továbbképzéseink

Az országosan meghírdetett környezetismereti gyakorlati bemutató foglakozásaink nagy szakmai érdeklődésről árulkodnak. Az óvodapedagógusokon, tanítókon kívül szakemberek is  vendégeink.
Most már országosan ismert Környezetbarát Napjaink több napossá nőtték ki magukat. Az első napokon gyakorlati bemutatók, míg a következő napon szakmai előadások zajlanak.
Mindemellett oktatóközpontunk a  Comenius II. minőségbiztosítási modell szerint működik. Illetve az Óvodásokkal a Természet Megóvásáért Egyesületünk által akkreditált továbbképzés részesei is lettünk.

Terveink

Oktatóközponti feladatainkat ellátva törekszünk a folyamatos megújulásra. Olyan továbbképzéseken veszünk részt, melyek nagymértékben elősegítik munkák tartalmasabb, színvonalasabb végzését.
Tudjuk és tapasztaljuk, hogy a környezeti nevelés szép és nemes feladat, illetve egyre fontosabb, hogy gyermekeink megtanulják megszeretni, óvni, védeni környezetüket.
Éppen ezért hisszük, hogyha egyre szélesebb körben elhintjük e feladat fontosságát, az óvodánkban meglévő szellemiség még számtalan követőre talál.

LEGFRISSEBB HÍREINK

Támogatóink