KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI
OKTATÓKÖZPONTOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

augusztus 12, 2021

Dunaharaszti – Élővíz Oktatóközpont

Név:Baktay Ervin Gimnázium
Élővíz Oktatóközpont
Szla: Polgármesteri Hivatal
Vezető:Lőrinczné dr. Keller Mária
Benke Lászlóné
Megye:Pest
Cím:2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1.
2330 Dunaharaszti, Kossuth u. 4.
2330 Dunaharaszti, Fő u. 152.
Telefon, fax:tel.: 24/531 330
fax: 24/370-324
E-mail, web:info@poszeidon.hu

Az Élővíz Oktatóközpont beszámolója a 2008. évről

  1. Az oktatóközpont adataiban nem történt változás.
  2. Programjaink:
    A Jeles Napok

A Víz Napja programjai
Jeligénk volt: „A XXI. Század háborúit a száraz földrészeken a vízért fogják vívni.” Koch Sándor akadémikus

A víz éltető fontosságáról, vízkészletekről és a vízhasználatról bővíthették ismereteiket a vízügyi szakközépiskolások. Dr. Kákonyi Árpád a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa előadást tartott „A talajvíz változásai” címmel A Víz Világnapján. A kutató elmagyarázta a talajban levő vízkészleteink mozgását. Már tudják a jövő vízügyi technikusai, hogy a kavicsbányák után maradó tavak mennyi vizet elpárologtatnak, hogy az alföldi tanyákon az életlehetőségeket a lesüllyedt talajvíz korlátozza, hogy túlhasználják az emberek a talajvizet.

Nemere Péter nyugalmazott vízépítő mérnök, volt óraadó tanárunk „Tározás a magyar vízgazdálkodásban” címmel tartott érdekes előadást.
Mérnöktanár kollégáink az alábbi témákról bővítették tanulóink ismereteit:
Benke Lászlóné – A víz szerepe a környezetvédelemben,
Molnár Sándor – Építés a vízen,
Neue Jelena – A víz mint energiahordozó
Őrsi János – Megújuló erőforrások.
A Föld Napja programjai

E jeles napra alternatív programokkal készültünk.
Teszár Ákos helyi fotóművész Ember és Föld című kiállításával nyitottunk, ahol Borbás Edit amatőr fotós Rózsák c. képeit is láthattuk.
Az időjárás döntött a választható programok közül. Az esős idő nem engedte, hogy Dunaharaszti és környékének természeti értékeit különböző helyszíneken megismerjék tanulóink. Így a vetélkedőt rendeztük meg, melyben osztályonként minden tanuló részt vett.
Általános környezetvédelmi ismeretekkel és a hazai nemzeti parkokkal foglalkoztak a kérdések. A legjobb eredménye a 10. C osztálynak lett 45 ponttal, ezután a 13.C és a 11.a osztály következett. Jutalomból 1 napot tölthettek a Fővárosi Állatkertben az elsők.
A Biodiverzitás Napja

Mit tehet a biodiverzitás – biológiai sokféleség, fajgazdagság – megőrzéséért egy átlagember?
1-2 ötlet, amit tanulóinknak tanítunk, így ők már tudják.
A kertekben, a gyepben, ha megjelenik egy virág – hagyjuk élni. A finomlevelű cickafark, a pusztai madártej, a katángkóró, a fürtös györgyike, ibolya stb. A gyep egyhangúságát a virágzó növények változatossága teszi igazán széppé. A legtöbb faj tünékeny – ha módszeresen lefűnyírózzák, nem érlelheti be a magját, ki fog pusztulni a gyepből!
Az ott lakók szegényebbek lesznek!

Az árkok – élőhelyek. Ha vegyszerrel irtják a megjelenő fűszálakat, a vegyszer a talajba szivárog, a növények kipusztulnak. Mennyi rovar és féreg tűnik el!
szegényebb lesz ez a szakasz!

A mai ember türelmetlen. Megfosztja önmagát attól az örömtől, hogy figyelje, mint lesz egy facsemetéből nagy lombkoronájú fa, amely élőhely sok madár és rovarfajnak. Az őshonos hárs helyett, inkább juhart ültet, mert az gyorsan nő, nem is foglal annyi helyet. Hova rakja a fészkét a madár? – elrepül oda, ahol számára megfelelő környezetet talál fiókái felnevelésére.
Szegényebbek lettek az ott lakók!

Egy kis tisztelet és figyelem a növények és állatok felé. Így lesz gazdag fajokban a környezetünk.
Környezetvédelmi Világnap

A közvetlen környezet megismerésére a terep bejárására fordítottuk a figyelmet.
Az Állatok Világnapja

Túzokles a Kiskunsági Nemzeti Parkban lásd. később
Madáretetők kihelyezése.
Az év madaráról, a kanalasgémről tablók készítése.
Terepgyakorlat

A XIII.C osztály tanulói 18 fő + 2 tanár résztvettek szakmai terepgyakorlaton a Duna-Dráva Nemzeti Parkban. Az 5 napos program során a programot a nemzeti park munkatársai vezették.
Terepi tevékenységek

A környék természeti értékeinek megismerése, a védett területek bejárása.
Környezetvédelmi mérések végzése: zajszennyezés és hulló por mérése, forgalomszámlálás.
Madárvédelem

22. éve etetjük folyamatosan téli időszakban a madarakat. A madáretetőket tanulóink készítik, jelenleg 36 etetőt töltünk fel naponta kétszer napraforgómaggal.

Pályázatok

A szakképzésért létrehozott Poszeidon Alapítvány keretén belül pályáztunk a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Környezetkultúra Szakalapítványához Dunaharaszti Öröm és Bánat Térképének elkészítésére.
A pályázaton nyertünk 90.000 Ft-ot, mely összeget teljes egészében az Öröm és Bánat Térkép készítőinek jutalmazására fordítottuk.
A Víz Napján hirdettük meg a feladatot: elkészíteni Dunaharaszti Öröm- és Bánattérképét 2008. tavaszi állapotnak megfelelően.
A város és környékének területét felosztottuk a környezetvédelmet tanuló osztályok között. A tanulók a szintjüknek megfelelően, önállóan állították össze a begyűjtött anyagot.
Csoportokban bejárták a számukra kijelölt terepet, ott megfigyeléseket végeztek, fotókat, rajzokat készítettek.  Megfigyeléseik és felméréseik nem tartalmazzák az összes értéket, természeti szépséget, károkozást, negatívumot, rombolást stb.
Az Öröm- és Bánattérkép a tanulók által megismert, megítélt örömöt és bánatot mutatja be.
Felhasználhatták eddigi ismereteiket, a városról megjelent kiadványokat és szakirodalmat.
Örömmel töltött el bennünket, hogy milyen jó meglátásaik voltak a természet szépségeinek felfedezésében, felismerésében és annak értékelésében. Kiemelkedő – akár a város területén, akár a természeti környezetben a zöld felületek és tájképi értékek megbecsülése.
Általános, hogy a bánathoz a sok és sokfelé található hulladékról írtak, mint bánatról, ez nagyon is reális.
Munkáikban előtérbe helyezték a rajzot és a fényképet.
Felméréseik során bejártak olyan területet, amelyet eddig nem ismertek. Láttak olyan fajokat élőhelyükön, melyeket eddig csak képről ismertek.
Összességében

A terepbejáráskor a természeti és épített környezet értékeinek megismerése során fajismeretük bővült, a természetvédelmi és környezetvédelmi magatartásuk igazolást nyert. A közös munka során élményekkel gazdagodtak. Önállóan alkottak véleményt a környezetünk értékeiről és sajnálatos romlásáról.
Az album elkészítése

A tanulók által elkészített és leadott munkákat lefóliáztuk, albumba rendeztük. A 29 db A3-as lapból álló kötetet összekapcsoltuk. Úgy készítettük el, hogy további lapokkal bővíthető legyen. Az osztályok munkái elé az osztályfényképet lefűztük – az utódok számára.
Az albumhoz fel nem használt anyagot az osztályterem dekorálására fordították.
Jutalmazás

A pályázat meghirdetésével egy időben ismertettük, hogy a legjobban dolgozó tanulók jutalomként részt vehetnek a Kiskunsági Nemzeti Parkban túzok megfigyelésen.
A programot a Poszeidon Alapítvánnyal kötött megállapodás értelmében a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Környezetkultúra szakalapítványtól nyert összegével támogatta.
A 10.C osztály tanulói (most 11.C) voltak a legaktívabbak és készítették a legjobb összeállítást, így 2008. szeptemberében ők vehettek részt a programon. Lóránt Miklós vezetésével megtekinthették a túzokállomány egy részét és a nemzeti park egyéb értékeit is.
Országos akciók

„Takarítsuk együtt vízpartjainkat” c. országos szemétszedési akcióban május 30-án résztvettünk. 16 km hosszú partszakaszt tisztítottunk meg 70 tanuló részvételével a Duna-Tisza Csatorna partján. Segítőink voltak a Coca-Cola munkatársai, a közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság  és a Ráckevei Szakaszmérnökség szakemberei.

Nemzetközi kezdeményezésbe bekapcsolódtunk. 2008. szeptember 17-én 21.50-től 22 óráig iskolánk tanulói, tanárai és dolgozói kikapcsolták elektromos készülékeiket, így részt vettünk egy 10 percig tartó energiatakarékossági akcióban bolygónk megmentéséért.
A sajtóban megjelent cikkeink:

Tevékenységünkről a tanév végén beszámoló jelent meg a helyi újságban a Dunaharaszti Hírekben.
Az önkormányzat pénzügyi bizottsága előtt igazgatóhelyettesünk részletesen beszámolt oktatóközpontunk munkájáról.

Az Élővíz Oktatóközpont munkaterve a 2009. évre

Kiemelt feladatok: az elmúlt 20 évben kialakított módszerek és tevékenységek folytatása. Továbbra is a jeles napok megünneplése, programjainak kialakítása kiemelt feladatunk.  Célunk, hogy e fontos napok megfelelő tartalommal emlékezetessé váljanak tanulóink számára és példát szolgáljanak későbbi szakmai tevékenységükben.
Folyamatos tevékenységek terepi programok: terepbejárás, növény és állat fajismeret elmélyítése a természeti értékek és rombolások megláttatása.
A hagyományossá vált programok folytatása: madáretetés, környezetünk tisztántartása (szemétszedés), zöldítés stb.
Kapcsolataink: továbbra is együttműködünk a helyi könyvtárral, művelődési házzal, önkormányzattal és a támogató cégekkel.

Dunaharaszti, 2009. január 13.

LEGFRISSEBB HÍREINK

Támogatóink