„ Mi vagyunk a legnagyobb hatalmú faj, amely valaha is élt ezen a Földön, de ez a a hatalom felelősséget is jelent. A mi feladatunk, hogy gondját viseljük a bolygónak és a rajta élő minden teremtménynek.”

David Attenborough

Elnöki gondolatok

Tisztelt Olvasó!

Kérem engedje meg, hogy bemutassam Önnek a Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének működését, és egy kicsit átfogóbb képet adjak a szervezet küldetéséről és a hazai környezetinevelésben betöltött szerepéről.

A szövetség – rövidített nevén a KOKOSZ – egy olyan „ernyőszervezet”, mely arra hivatott, hogy összefogja, koordinálja és támogassa a környezeti nevelés, illetve a környezet-, és természetvédelem területén működő oktatási és civil szervezeteket, képviselje érdekeiket és együtt gondolkodásra, együttműködésre ösztönözze őket. A szervezetet a Fővárosi Bíróság 1996 szeptemberében jegyezte be.

Célkitűzésünk, hogy – oktatóközpontjainkon keresztül – minél szélesebb körben tudjuk bemutatni természeti értékeinket, annak magával ragadó szépségét, ezáltal elérjük, hogy embertársaink érdeklődni, vonzódni kezdjenek a minket körülvevő természetes világhoz. Mint azt az élet bármely területén tapasztaljuk – itt is igaz -, hogy az érdeklődés, majd a vonzalom idővel egyre erősebb szeretetté alakul át és beindítja azt a mechanizmust, ami lényegében a fenntartható gondolkodás, hiszen amikor szeretünk valamit, akkor védelmezni kezdjük és  mindent elkövetünk, hogy megóvjuk.

Amennyiben sikerül elérnünk, hogy ezek a folyamatok beinduljanak, már csupán ennek a szemléletnek a tovább formálásával kell foglalkoznunk. Meg kell értessük, hogy mi a helyes és a helytelen viselkedés, mely cselekedetünknek milyen következménye lehet, vagy éppen mit tehetünk azért, hogy polgártársaink helytelen cselekedeteinek következményeit elkerüljük, tehát meg kell tanítanunk, hogyan lehet felelőséggel viselkedni és élni. Nos szervezetünk ezt a nemes, ugyanakkor rendkívül nehéz és felelőségteljes feladatot tekinti küldetésének.

Céljaink eléréséért munkánkat – az ország egész területén működő – oktatóközpontjaink segítik, melyeknek döntő többsége nevelési és oktatási intézmény, míg kisebb, de jelentős számot képviselnek az olyan civilszervezetek, akik a szemléletformáló munkát az óvodai vagy iskolai rendszeren kívül, szakköri foglalkozások keretében végzik, rendkívül eredményesen.
Az intézményeink szinte mindegyike rendelkezik a Zöld Óvoda, vagy Örökös Zöld Óvoda, Erdei Óvoda, vagy Erdei Iskola, illetve Öko Iskola minősítéssel, amelynek kritériumait évről évre sikeresen teljesítik.

Annak érdekében, hogy az ismeretterjesztés és a szemléletformálás valóban eredményesen működhessen, rendszeresen tartunk szakmai programokat, továbbképzéseket oktatóközpontjaink munkatársainak, tagjainak.

Egyik ilyen programunk a „Képzők képzése, módszertani – élménypedagógiai tréning”, amelyet roadshow jelleggel tartunk az ország különböző pontjain. A kísérleti jelleggel indított továbbképzésünket először az óvodai nevelésben résztvevők részére alakítottuk ki, de tervezzük elérhetővé tenni az általános iskolában dolgozó pedagógusaink számára is.

A roadshow rendkívül innovatív, hiszen – amellett, hogy helybe visszük képzéseinket – a módszertani anyag összeállítása során hazánk minden szegletéből vettünk jógyakorlati mintákat és merítettünk példákat oktatóközpontjaink szakmai tapasztalataiból.

Szervezetünk szakmai elhivatottságát és széleskörű megbecsülését igazolja, hogy mandátummal rendelkezünk a Parlament egyik szakmai tanácsadó testületében, a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Bizottságában. Az bizottság – rövidített nevén az NFFT – előkészítő, tanácsadó, véleményező szerepet tölthet be a hazai törvényalkotásban, a fenntarthatóság területén és annak érdekében.

Szervezetünknek tehát az a célja és egyben a hazai környezeti nevelésben a szerepe, hogy Önökkel és a mai fiatal generáció minden tagjával együtt gondolkodva, a problémákra megtaláljuk a megoldást és megteremtsük a környezettudatos és fenntartható gondolkodás és életvitel alappilléreit.

Nekem pedig ennek a szervezetnek az élén – a munkám során -, és minden nyilvános fórumon az a feladatom és az a küldetésem, hogy arra buzdítsam, bíztassam Önöket, vegyenek részt ebben a munkában, gondolkodjuk közösen, teremtsünk valami maradandót és fenntarthatót mindannyiunk és Földünk érdekében.

 

Dan Megyeri Tamás, a szövetség elnöke

Bemutatkozás

A KOKOSZ utódja az OKTH által 1983-ban szervezett – Szalay Marzsó Enikõ és mások kezdeményezésére alakult – oktatóközponti hálózatnak. Az 1995 évi közgyûlésen határoztuk el a Szövetség létrehozását, melyet a Fõvárosi Bíróság 1996 szeptemberben jegyezte be. A Szövetség tagszervezeteinek, tagcsoportjainak száma jelenleg 92 oktatóközpont. Az egyes oktatóközpontok a szövetséghez való csatlakozásuk után is megõrizték szuverenitásukat. Így szakmai céljaik megfogalmazásában, programjaik kialakításában, környezeti, köznevelési, közmûvelodési törekvéseik megvalósításában önállóak. Az oktatóközpontok, vezetõik és tagjaik révén általában lakóhelyükön a civil szféra mozgatói is. Mivel többségükben nem bejegyzett szervezetek, a KOKOSZ biztosítja számukra azt a szervezeti hátteret, mely sok esetben a kapcsolatfelvétel lehetõségét adja.

társadalmi szerepvállalás

A KOKOSZ jelentõs részt vállal a környezeti nevelés, ismeretátadás, tudatformálás kormányzati feladataiból: 1998 óta programunk konkrét célja a terepi környezeti nevelés-oktatás szövetségen belüli szakmai koordinálása, az oktatási intézmények erdei iskolai, terepi környezeti nevelési munkájának segítése, szervezése, valamint – a nemzeti parkokkal közösen – a terepi oktatóbázisok tevékenységének szakmai tervezése, és azok mûködésében való részvétel.
A Szövetség nyitott, bárkit szívesen látunk sorainkban. Ennek feltétele, hogy vállalja mindazt, amit az elõbbiekben leírtunk, illetve biztosítani tudja az alapszabályunkban és a Szervezeti Mûködési Szabályzatunkban megfogalmazott feltételeket. A jelentkezõket a közgyüléseken hallgatjuk meg, és döntünk felvételükről. 

MINŐSÍTETT ERDEI ÓVODÁK

Nagyvisnyó

Madas László Erdészeti Erdei Iskola

Visegrád

Környei Vackor Óvoda

Környe

Templom-Zugi Erdei Óvoda és Iskola

Gyomaendrőd

Gömörszőlősi Erdei Óvoda

Obornak - Nyitnikék Erdei Iskola és Óvoda

Eszteregnye

Mókussuli Erdészeti Erdei Óvoda és Erdő Háza

Bakonya

Népi Hagyományőrző Erdei Iskola-Óvoda

Kisbajom

MINŐSÍTETT ERDEI ISKOLÁK

Hubertus Erdei Iskola

Ajka-Parádkút

Réhelyi Látogatóközpont

Dévaványa

Erdei Iskola - Nyugati Kapu Oktató és Látogatóközpont

Felsőtárkány

Hetényegyháza - Vackorvár Erdei Iskola

Kecskemét

Kikerics Erdészeti Erdei Iskola

Almamellék -Sasrét

Lepke Üdülő és Erdei Iskola Oktatóközpont

Dunapataj

Csapody István Természetiskola

Fertőújlak

Domszky Pál Erdészeti Erdei Iskola

Kemence

Kölyök Fészek Erdei Iskola

Alsómocsolád

Szuppi Ifjúsági Szálló, Erdei Iskola és Lovasudvar

Egyházaskozár

Barkós Cinege Erdei Iskola

Géberjén

Népi Hagyományőrző és Erdei Iskola

Kisbajom

Fagus Stúdió Oktatóközpont és Erdei Iskola

Bükkszentkereszt

Naprózsa Oktatási Központ

Fülöpháza

Pájer Kemping

Gyomaendrőd

LEGFRISSEBB HÍREINK

KOKOSZ tavaszi közgyűlés 2023

A szövetség 2023. február 25. napján 10:30 órai kezdettel tartotta meg tavaszi közgyűlését, a Fővárosi Állat- és Növénykert konferencia termében. A tanácskozás során a közgyűlés döntött

Tovább olvasom

Támogatóink