KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI
OKTATÓKÖZPONTOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

december 31, 2022

Megvalósult a Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) A képzők képzése-környezetnevelési-élménypedagógiai roadshow című projektje

A képzők képzése a Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és fejlesztéseinek támogatása -2021- Civil szervezetek programszervezési támogatása című felhívásra benyújtott VCA-KP-1-2021/4-000238 kódszámú projekt támogatása által valósult meg.

A 2 millió forint vissza nem térítendő 100%-os intenzitású támogatás keretében két helyszínen Somoskőújfalun 2022. március 25-26. napokon, valamint Dunapatajon 2022. április 1-2. napokon  két-két napos képzésben részesültek a projektben résztvevő pedagógusok.

A 2 helyszínen 15 fős csoportokban az óvodapedagógusok – mint célcsoport –, az általuk – a képzések alkalmával, illetve a szakmai anyagból – elsajátított tudás segítségével a jövő generációjának környezettudatosságra történő, élménypedagógiai nevelését valósíthatják majd meg. Jelen projekt célja tehát a képzők – óvodapedagógusok – képzése, amelynek várható eredménye az óvodapedagógusok magasabb szakmai képzettsége, innovatív módszertanok bevezetése és elterjesztése, mellyel ok-okozati összefüggésben a felnövekő generáció környezettudatosabb és fenntarthatóbb szemlélete, gondolkodása, tehát a jövő nemzedéke ökológiai lábnyomának csökkenése várható. Egyesületünk olyan országos környezetnevelési ernyőszervezet, melynek tagjai az ország minden megyéjéből származó oktatóközpontok. Az oktatóközpontok által elért óvodapedagógusok mint a – tanulásra leginkább fogékony, szemléletében leginkább formálható – óvodáskorú gyermekek nevelésében rendkívül fontos szerepet játszó személyek nevelési módszereinek folyamatos fejlesztését a gyermekeket körülvevő, egyre gyorsabban változó világ és ezáltal változó életkörülmények indokolják. A módszertani képzés megvalósítására roadshow formájában kerül sor, igyekezve megteremteni egy hosszan tartó jógyakorlatot.

 

Megvalósítás alatt a Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) A képzők képzése-környezetnevelési-élménypedagógiai roadshow című projektje

A Városi Civil Alap keretében „Civil közösségi tevékenységek és fejlesztéseinek támogatása -2021- Civil szervezetek programszervezési támogatása című felhívásra benyújtott VCA-KP-1-2021/4-000238 kódszámú projekt 2 millió forint vissza nem térítendő 100%-os intenzitású támogatásban részesül.

A projekt megvalósítási időszaka: 2021. 01.01. -2022.12.31.

A projekt csökkentett összegű támogatás mellett elérte célját. Az elérni kívánt célcsoport számára -óvoda pedagógusok- egy olyan környezetnevelési témájú oktatási segédanyag került kidolgozásra, melynek segítségével a környezeti nevelés hatékonyabbá válik. A projekt közvetlen eredménye a pedagógusok magasabb képzettsége, hosszútávú eredménye a legfiatalabb generáció szemléletének formálása, társadalmi hatása, a fenntarthatóbb és egészségesebb jobb emberi lét feltételeinek teljesülése. A csökkentett összegű támogatás eredményeképpen a tervezettől eltérően csupán két helyszínen Somoskőújfalun (2022. március 25-26) és Dunapatajon (2022. április 1-2) került megrendezésre a Képzők képzése című roadshow. Mindkét helyszínen 2 nap alatt a résztvevő pedagógusok összesen 12 órás képzésben részesültek. Tervezetten 15 fős csoportok helyett Somoskőújfalun 18 fős csoport, míg Dunapatajon 19 fős csoport képzése történt. Jelen projekt célja tehát a képzők – óvoda pedagógusok – képzése volt, amelynek várható eredménye az óvoda pedagógusok magasabb szakmai képzettsége, innovatív módszertanok bevezetése és elterjesztése, mellyel ok-okozati összefüggésben a felnövekő generáció környezettudatosabb és fenntarthatóbb szemlélete, gondolkodása, tehát a jövő nemzedéke ökológiai lábnyomának csökkenése várható. Egyesületünk olyan országos környezetnevelési ernyőszervezet, melynek tagjai az ország minden megyéjéből származó oktatóközpontok. Az oktatóközpontok által elért óvoda pedagógusok mint a – tanulásra leginkább fogékony, szemléletében leginkább formálható – óvodáskorú gyermekek nevelésében rendkívül fontos szerepet játszó személyek nevelési módszereinek folyamatos fejlesztését a gyermekeket körülvevő, egyre gyorsabban változó világ és ezáltal változó életkörülmények indokolják.

2022. április 2.

LEGFRISSEBB HÍREINK

Támogatóink