KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI
OKTATÓKÖZPONTOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

augusztus 16, 2021

Szombathely – Szűrcsapó Óvoda

Név:Szűrcsapó Óvoda
Vezető:Surányiné Palkó Eleonóra
Megye:Vas
Cím:9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 43.
Telefon, fax:tel.: 94/506-993
fax: 94/506-994
+36-70/313-2937
E-mail, web:suranyine.eleonora@int.szombathely.hu
 www.szombathelyiovodak.hu
Szűrcsapó Óvoda

Óvodánk 1974-ben épült, Szombathely város legnagyobb és egyben legnépesebb lakótelepén, a Derkovits városrészen. Az óvoda férőhelyszáma jelenleg 214, így újra 8 vegyes szervezésű csoportban biztosítjuk a gyermekek nevelését. 1993. óta tudatosan foglalkozunk a környezeti neveléssel.

Óvodánk 1995-ben vált először megyei bázisóvodává a környezeti nevelés területén, az akkori Vas Megyei Pedagógiai Intézet felkérésére. Azóta is, újra és újra sikeresen pályázzuk meg bázisszerepünket.

Kolléganőnk, Horváth Edéné, Ági ugyanebben az évben vállalta el először a megyei környezeti nevelési szaktanácsadói feladatokat. Az Ő meghívására kerültünk kapcsolatba Lehoczky Jánossal, aki akkor még a Fővárosi Pedagógiai Intézet munkatársaként, és mint utóbb kiderült a KOKOSZ titkáraként elkötelezett híve volt a környezeti nevelésnek. Számos tanfolyamot tartott óvodánkban, így hatására egyre mélyebb kapcsolatba kerültünk ezzel a nevelési területtel, aminek egyenes következményeként erősödött elkötelezettségünk, hitünk a gyermekek környezet- és természetszeretetére nevelésében. Mindnyájunk számára emlékezetes marad az az utolsó továbbképzési nap, amelyet János tiszteletére kolléganőnk Ági kicsit rendhagyóvá varázsolt, és segítségünkkel berendezte az úgynevezett érzékelő barlangot.

Szűrcsapó Óvoda

Ez az érzékelő barlang mind a mai napig, mint egy módszertani lehetőség szolgálja a gyerekek érzékenyítését arra a nyitottságra, amely segítséget ad a világ szépségeinek megláttatásában, befogadásában.
Lehoczky János ajánlásával került óvodánk a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének oktatóközpontjai sorába (1998).  János hatalmas szakmai tudását, hitét megosztva velünk segítette szakmai fejlődésünket. Tevékenységünk, úgy érzem, azóta is töretlen, hisz János pedagógiai munkánk, nevelésünk felé áradó bizalma emlékezetünkben örökké élni fog! Mély tisztelettel adózunk emlékének!

Ezen előzmények után már szinte természetes volt, hogy saját magunk készítsük el nevelési programunkat, melyet az első oldaltól kezdve az utolsó lapig áthatja az a tudatosság, az a hit, amely a gyermekek környezet- és természettiszteletére neveléséhez elengedhetetlen.

Nevelésünkbe szinte természetes módon épültek be hagyományaink, melyek a jeles zöld napok mellett a néphagyományok ápolására is hangsúlyt helyezett.
E két terület kapcsolata vitathatatlan, hisz a néphagyományápolás segít nekünk átörökíteni azokat az értékeket, melyek hatására életünk „élhetőbbé”, érzelmileg gazdagabbá válik. Őri Marianna kolléganőnk, aki a néphagyományápolás szakmai munkaközösség vezetője, megismertetett bennünket, főként a természet körforgásaihoz, az emberi életúthoz kapcsolódó hagyományokkal. Szoros kapcsolatba kerültünk a népi kismesterségek megismerése által (is) a természetes anyagokkal. Esztétikai nevelésünk során is fontosnak tartjuk a letisztult formák, a természetes anyagok megjelenítését közvetlen környezetünkben.

2004-ben a Környezet- és Természetvédelmi Oktató Központok Országos Szövetsége óvodánknak a környezeti nevelés és tudatformálás területén kifejtett kiemelkedő tevékenységéért „Enikő-díjat” adományozott.

Óvodánk bázis és oktatóközponti szerepéből kifolyólag biztosítjuk a napi nevelő munkánkba való betekintést. Mindkét megbízás folytán számos érdeklődőt fogadunk óvodánkban. A főként szakmabeli látogatók elsősorban a környezeti nevelés gyakorlati, módszertani megvalósítását tekintik meg. Emellett még számos új kezdeményezésünk (nyitott óvoda, speciális nevelési színtér, erdei óvoda, stb.), valamint a továbbképzésekben való aktív részvételünk is színesíti és erősíti környezeti nevelő munkánkat. Egy évig működtettük azt a megyei környezeti nevelési szakmai műhelyt, melyet a Nyugat-Dunántúli Regionális Erdei Iskola Hálózat és Központ Vas megyei vezetőjének felkérésére alakítottunk meg.
Első körben, három évre elnyertük a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium által alapított „Zöld Óvoda”, majd 2008-ban megkaptuk a „Madárbarát Óvoda” címet is.

Óvodánk teljes közösségének elkötelezettsége, egységes pedagógiai szemlélete segít bennünket abban, hogy a ránk bízott kisgyermekek nevelése a „minden mindennel összefügg” holisztikus szemlélettel történjen.

LEGFRISSEBB HÍREINK

Támogatóink