KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI
OKTATÓKÖZPONTOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

augusztus 16, 2021

Szarvas – Gyermekkert Oktatóközpont

Név:Szarvas – Gyermekkert Oktatóközpont
Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda
Vezető:Bíró Gyula
Megye:Békés
Cím:5540 Szarvas, Szabadság út. 6-8.
Levelezési cím: 5540 Szarvas, Pf. 6.
Telefon, fax:tel.: 66/312-332
fax: 66/312-550
E-mail, web:gyakorlo@gff-szarvas.hu

REGIONÁLIS GYERMEKKERT OKTATÓKÖZPONT
5540 SZARVAS, SZABADSÁG ÚT 4.
E-mail: gyakorlo@gff-szarvas.hu


A “Gyermekkert” Oktatóközpont a környezeti nevelés iránt elkötelezett főiskolai oktatók és óvodapedagógusok kezdeményezésésre 1990-ben alakult a Brunszvik Teréz Óvóképző Intézetben, melynek jogutódja a Körös Főiskola majd a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kara. Oktatóközpontunk a KOKOSZ megalakulása óta tagja az országos szövetségnek.
Az oktatóközpont operatív feladatait, valamint képviseletét a Pedagógiai Főiskolai kar Gyakorlóintézménye vállalta fel. A Pedagógiai Kar, mint szakmai befogadó intézmény, a Gyermekkert Oktatóközpont tevékenységét elismeri, segíti és támogatja.

Az Oktatóközpont vezetői:
1990-2002 Kóczy Kálmánné (óvodapedagógus, tanító)
2002-2006 Szalbotné Kovács Mária (óvodapedagógus)
2006-    Huszár Istvánné (óvodapedagógus, tanár)

Az Oktatóközpont céljai:

 • A környezetünkben élő gyermekek, felnőttek ökológiai szemléletének megalapozása; formálása.
 • A környezetbarát életvitel, a környezetttudatos magatartás igényének kialakítása a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítésével.
 • Szűkebb és tágabb környezetünkben a felelős együttgondolkodás és cselekvés kialakítása.

Az Oktatóközpont feladatai:

 • Koordinálja az intézményben működő szakmai teameket, segíti a különböző műhelymunkákat.
 • Segíti, támogatja a környezeti nevelés céljainak intézményes megvalósítását.
 • Kapcsolatot tart fenn a többi nevelési-oktatási intézménnyel, a különböző szakmai és civil szerveződésekkel.

Az Oktatóközpont tevékenységei és munkaformái:
Szakkörök, erdei táborok, terepgyakorlatok, előadások, továbbképzések, pályázatok, kiállítások, akciók szervezése.

Az Oktatóközpont által szervezett hagyományos programok, jeles napok, akciók:

 • Víz világnapja, Föld napja, Madarak, fák napja, Környezetvédelmi világnap
 • Takarítási világnap, Állatok világnapja
 • Erdei óvoda és iskola,
 • Természet asztala,
 • A természet és én,
 • Egy család, egy palánta,
 • Zöld túra mozgalom

A Gyermekkert Oktatóközpont szakmai támogatói:

 • Tessedik Sámuel Főiskola
 • Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága
 • Szarvasi Arborétum
 • Szarvasi Város- és Környezetvédő Egyesület
 • Szarvas Város Önkormányzata
 • KOMÉP Városgazdálkodási Kft.

LEGFRISSEBB HÍREINK

Támogatóink