KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI
OKTATÓKÖZPONTOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

augusztus 12, 2021

Budapest – Kék Cinke Oktatóközpont

Név:Fővárosi Önkormányzat Óvodája – Kék Cinke Oktatóközpont
Vezető:Csicsák Antalné
Megye:Budapest
Cím:1068 Budapest, Városligeti fasor 30.
Telefon, fax:+36-1/351-9905, +36-1/321-9543
E-mail, web:fgyovoda@invitel.hu

Oktatóközpontunk a Fővárosi Önkormányzat Óvodájában ( korábban : Fővárosi Gyakorló
Óvoda és Továbbképzési Intézmény) működik, és mint óvodai környezeti oktatóközpont,
elsőként alakult meg Magyarországon.
A világ változásainak hatásaira már az 1980-as évek közepétől nagy figyelmet fordítottunk a
környezet megismerésére, megszerettetésére, védelmére.
Sok olyan programot szerveztünk, amelybe a családokat is bevontuk, illetve ezt tesszük ma is,
mert a környezettudatos magatartás kialakításához szükség van az óvoda és a családok
együttműködésére. Kiindulópontunk, hogy a gyerekeken keresztül hathatunk a családokra is.
Környezeti nevelésünkhöz elsősorban a helyi lehetőségeket, adottságokat vesszük figyelembe. A
különféle tevékenységeket erre építjük és komplex módon tervezzük.
A fenntarthatóságra nevelés szempontjából a környezettudatos magatartás kialakítása,
megalapozása a cél. Ebben segít óvodai környezetünk (külső-belső) kialakítása, a berendezés, a
különféle eszközök, de a legfontosabb a gyermekeket körülvevő felnőttek pozitív példával
szolgáló jelenléte, segítőkészsége.
Kiemelten figyelünk szakmai fejlődésünk folyamatosságára. Ezt az önképzés, a belső és külső
továbbképzések segítik elő.
Kapcsolatban állunk civil környezeti szervezetekkel és kölcsönösen segítjük egymást (Magyar
Környezeti Nevelési Egyesület, HUMUSZ Szövetség, Magyar Madártani Egyesület).
2006-ban és 2009-ben is elnyertük a „Zöld óvoda” címet, mely arra ösztönöz bennünket, hogy
újabb utakat keresve, a fenntarthatóságra nevelést előtérbe helyezve, még nyomatékosabban
tegyünk meg mindent a családok bevonásával környezetünk megóvásáért.
A Budapesten működő Zöld óvodák találkozóját fenntartónk kérésére 2009 óta, évente egyszer
szervezzük meg.
Mivel intézményünk szakmai szolgálatot is ellát, nagyon sok, évente kb. 1500-2000
óvodapedagógus veszi igénybe különféle továbbképzéseinket. Számukra is követendő mintául
szolgálhat az óvoda környezete, berendezése és a gyakorlati bemutatók alkalmával
megtapasztalt pedagógiai-módszertani sokszínűség.
Arra törekszünk, hogy óvodánk minden dolgozója közvetítse a zöld óvoda szellemiségét és
környezettudatos magatartásával pozitív mintát nyújtson gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt.
Ennek érdekében kiemelt tennivalóink:
~ a fenntarthatóságra nevelés
(a gyermekeken keresztül a családokra hatva is)
~ a környezettudatos életvitel alapozása
(takarékosság, természetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás)
~ a helyi lehetőségek, sajátosságok előtérbe helyezése
Óvodásainkkal rendszeresen járunk kirándulni. Kirándulóhelyünk állandó, hogy a gyerekek a
természet változásait, az évszakok körforgását megfigyelhessék, megtapasztalhassák. A
különféle szenzitív környezeti játékok jó alkalmat teremtenek a környezet megismerésére,
megszerettetésére és ezen keresztül annak megóvására.
1988 óta „erdei óvodába” visszük évente egyszer a gyermekeket, ahol közvetlen tapasztalatokat
szerezhetnek a természetbarát életmódról.
A jeles zöld napok megünneplését a családok bevonásával, közreműködésével tesszük.
A környezettudatos életvitel megalapozásához szükséges szokás- és viselkedési formák
kialakítása napjaink fő feladata. Ennek érdekében kiemelt tevékenységünk az újrahasznosítás, a
szelektív hulladékgyűjtés helyi megvalósítása, a takarékosság és a természetvédelem.
Természetesen mindezt az óvodások életkori sajátosságait figyelembe véve, sok-sok
tevékenység és játék közben valósítjuk meg.
Több éve szervezzük a fővárosi, de sok esetben a vidéki óvodapedagógusok szakmai
továbbképzését. Ezen belül gyakran szerepelnek különféle, környezeti nevelést magába foglaló
programok.
Ezeket a programokat külön is meghirdetjük az óvodai oktatóközpontoknak.
A KOKOSZ Óvodai Munkacsoportjának munkájában részt veszünk, és minden olyan programot
támogatunk, amely közvetett vagy közvetlen módon elősegíti az óvodáskorú gyermekek
környezeti nevelését.

LEGFRISSEBB HÍREINK

Támogatóink