KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI
OKTATÓKÖZPONTOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

augusztus 12, 2021

Budapest – Csepeli Gyermekláncfű Óvoda

Név:Csepeli Gyermekláncfű Óvoda
Vezető:Szántó Tiborné
Megye:Pest (Budapest)
Cím:1095 Budapest, Csalitos u. 22-26.
Telefon, fax:+36-70/773-4321
E-mail, web:ica.szanto@gmail.com

Az oktatóközpont három tagóvodát ölel magába, melyek rendelkeznek Cím megtartó illetve Örökös Zöld Óvoda és Madárbarátkert címmel. Az óvodás korosztály természetvédő szemléletmódjának alakítása, a környezetvédő magatartás szokásainak megalapozása mellett célunk a környezettel, természettel kapcsolatos ismeretek gazdagítása a korcsoportoknak megfelelő szinten, és módszerek alkalmazásával. Emellett elméleti és gyakorlati tudás átadására kerületi „Zöldike” klubbot működtetünk a környezeti nevelés iránt elkötelezett óvodapedagógusok számára. Terepi foglalkozások tartásával Csepel természetvédelmi területeit, népszerűsítjük az óvodások és a családok körében. Kerületi szinten környezetvédelmi találkozóval, óvodai szinten táborok szervezésével népszerűsítjük a fenntarthatóságra nevelés fontosságát.  Hisszük, hogy az óvodáskorban kialakított gyermeki kíváncsiság folyamatos kielégítése mellett kialakulnak, a természethez, környezethez, olyan érzelmi vonzódások, szokások, szabályok, melyek szilárd alapkövei lehetnek az iskolában folytatódó környezeti nevelésnek. A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, megismerési vágyára építve változatos tevékenységeket biztosítunk, amelyek során közvetlen tapasztalatokat, ismereteket szerezhetnek, maguk fedezhetik fel környezetük tárgyait, jelenségeit. A spontán és szervezett tapasztalatszerzéshez minél több alkalmat, elegendő időt, megfelelő helyet, változatos eszközöket, biztosítunk.

Elnyert díjak:

Örökös Zöld Óvoda cím

Madárbarát kert

LEGFRISSEBB HÍREINK

Támogatóink