KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI
OKTATÓKÖZPONTOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

augusztus 12, 2021

Budapest – Zöldovi Óvoda Oktatóközpont

Név:Zöldovi Óvoda Oktatóközpont
Vezető:Sánta Ervinné
Megye:Budapest
Cím:1203 Bp., Kossuth L. u. 1-3.
1201 Budapest, Torontál u. 7.
Telefon, fax:+36-1/283-1275
E-mail, web:zoldovi@mail.datanet.hu | www.zoldovi.hu

Az Oktatóközpont munkáját segítő önkéntesek száma: 31 fő

Az oktatóközpontunk két óvodából áll, (négy – négy csoport) melyek környezetében lakótelepek, és családi házak egyaránt megtalálhatók. A Duna part gyalogosan, a Molnár sziget és a soroksári Botanikus kert tömegközlekedési eszközzel megközelíthető.
Testületünk már a programírás előtt elkötelezte magát a környezeti nevelésnek. Ezt jelezte, hogy 1996-ban a Füstifecskék oktatóközpont bázisóvodája lett intézményünk, Munkánkat 1997-ben bemutató, hospitálás keretében ismerhették meg. 1999-ben felvételt nyertünk a Környezetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségébe.
1999-ben a helyi nevelési programok kidolgozásánál egyértelművé vált, hogy nevelésünk középpontjába a környezeti nevelést, a természeti és társadalmi környezet megszerettetését, megóvását állítjuk. Ennek rendeltük alá további feladatainkat és a pedagógus-továbbképzéseket is.
Az intézményben dolgozó kollegákkal szembeni igény, hogy mindenki részt vegyen környezeti neveléssel kapcsolatos továbbképzésben.

Az óvónők szakmai igényessége fogalmazódott meg akkor, amikor létrejött a témához kapcsolódó intézményi szintű környezeti nevelés munkaközösség.
Már 1998-ban úgy éreztük, hogy összetartozásunkat külsőségeiben is meg kell mutatni. A gyermekek és pedagógusok „egyenpólóját” jelképünk, a zöld békafej díszíti, melyet kirándulásokon, ünnepeinken viselünk.  Később ez lett a logónk, és ebből indult ki a békagyűjtemény, mely közelebb viszi a gyermekekhez a nemszeretem állatot.
Zöld ovi bejegyzéssel alapítvány működik óvodánkban.

EREDMÉNYEINK
A tanulási folyamat tervezése a környezeti nevelés, és annak jeles napjai köré csoportosul, melyben a tapasztalatszerzésre helyezzük a hangsúlyt. A csoportok heti sétákon bővítik ismereteiket, kirándulni mennek az aktuális témának megfelelően. Visszatérő kirándulásaink helyszíne az Ócsai Tájvédelmi Körzet, Margit sziget, Molnár sziget. Fontos helyszíne a környezeti nevelésnek a múzeum is.

A belső környezet kialakításában a természetes anyagok dominálnak, a kisállatok és a változatos növényvilág élettel telítik csoportszobáinkat. A csoportokban kialakítottuk az élősarkokat, így a gyermekek együtt élhetnek a növényekkel, állatokkal, naponta tapasztalhatják, hogy azok élete, fejlődése hogyan zajlik, ráébredhetnek az emberi gondoskodás fontosságára. A természetsarkokban az évszakra jellemző gyűjteményeket helyezzük el. Ősszel magok, termések, levelek; télen csíráztatás, hajtatás; tavasszal magültetés, rügyező ág; nyáron gyümölcsök tükrözik a természetben zajló folyamatokat. A természetsarokban van lehetőség a különböző „kincsek” raktározására is. Innen vehetik el a gyermekek a nagyítókat, növény- és állathatározókat, könyveket, stb.
Az összekötő térben közös polcon a közös kincsek: virágtálak, gyökerek, kövek, kagylók „kiállítása” történik. A közös helységben helyezzük el a szülők által adományozott állatokat.  Udvarunkon munkánk nyomán egyre több állatfaj lel menedéket, igen büszkék vagyunk a használhatatlan medencéből kialakított „simogató kertünkre”. Van virágos és veteményes kertünk, kerti tavunk. Terveink megvalósítását támogatta a szülői közösség. „Szülőkkel együtt a kertért” meghirdetett mozgalom eredménye rendezvények szervezése a támogatás megnyerésére. Ebből valósult meg az óvoda füvesítése, az automataöntöző, bokrok telepítése, padok felújítása, kertek átalakítása.
A „zöld” hulladék újrahasznosítására komposztálót építettünk, bekapcsolódtunk a szelektív hulladékgyűjtésbe.
A szépítő munkálatokba, a programok szervezésében, lebonyolításában minden óvodapedagógus és a nevelőmunkát segítő dolgozó önként vesz részt.

 A tudatos környezeti nevelés híre túllépett az óvoda falain. Volt olyan év, amikor 200 látogatónk, tapasztalatszerzésre érkező óvodapedagógus ismerkedett munkánkkal. Kimagasló esemény volt a 8 napig tartott rendezvénysorozat, mely a környezeti nevelés jegyében történt. A Millenáris évében kiállítást szerveztünk „Régen és ma”, majd a kerület születésnapja alkalmából „Ki emlékszik” címmel, melyen a régi használati eszközöket mutattuk be. A kiállítást a kerület óvodásai és iskolásai látogatták.
Kiállításokat szerveztünk a környezetszennyezésről, a kerületi plakátversenyen első és második helyezést értünk el. A kerületi környezetszépítő versenyen több alkalommal első helyezést kaptunk.
A kerületi Pedagógiai napok keretében az intézményben bemutatókat tartunk. Az elmúlt időszakban fővárosi és vidéki óvodákat is vendégül láttunk szakmai továbbképzés keretében.
A „Játék és fenntarthatóság „ témában bemutattuk munkánkat a pest megyei kollegáknak.
Véleményeztük a Zöld Óvoda kritérium rendszerét és a Flupi projekt alkalmazását.

A KOKOSZ óvoda munkacsoportjának találkozóját 2001-ben mi szerveztük meg.

Intézményünk elnyerte a „Pesterzsébet Környezetvédelméért” kitüntető címet, majd 2002-ben Pesterzsébet Önkormányzata ezzel a címmel ismerte el az óvodavezető – oktatóközpont vezető  munkáját.

A gyakorlati munka mellett fontosnak tartjuk az elméleti tudásunk bemutatását is.
Feltérképeztük a környező utcák növényvilágát, dalokkal, versekkel kiegészítve segédanyagot állítottunk össze.
Munkánk fontos módszere a szenzitív környezetpedagógia, mert úgy gondoljuk, hogy a belső érzékenység fejlesztése által alakul ki a hatékony fogékonyság a külvilág értékei iránt.
Összegyűjtöttük az alkalmazott szenzitív játékokat, fejlesztő játékokat találtunk ki, melyet „Zöld játékok” címmel módszertani anyagként terjesztünk.
Az intézmény részt vett a Comenius 2000 minőségbiztosítási pályázaton, és továbbfolytatva ezt a munkát, kidolgoztuk, mit kívánunk, eléri óvodáskor végére a gyermekek fejlesztésében, környezeti nevelés területén. Összeállítottuk a környezeti nevelést mérő módszereket és eszközöket.

 „Kedvenc kirándulóhelyeink” címmel kiadványt készítettünk a szülők és a kerület óvodái részére. A szülők egyre aktívabb résztvevői munkánknak, már hagyományként él a Föld napja alkalmából rendezett családi rendezvényünk.

A Víz világnapja módszertani anyag és a Föld napja forgatókönyveinek összeállítása is jelentős állomás munkánkban.  
Az elmúlt évek kiemelkedő eredménye a számtalan, óvodapedagógusok által készített játék.

Az iskolával való együttműködési szerződés keretében a tanköteles gyermekek havonta egyszer játékos környezeti foglalkozásra mennek az iskola biológia szertárába. Közös Föld napi ünnepséget szervezünk az iskolásokkal.

Az oktatóközpont a KOKOSZ óvodai munkacsoportja által szervezett akkreditációs továbbképzés színhelye (mindkét óvodában szívesen vállalnak a kollégák bemutató foglalkozást), az oktatóközpont vezetője előadóként vesz részt. A vidékre kihelyezett továbbképzéseken az óvodánkban készült oktatófilmmel mutatjuk be a jó gyakorlatunkat.
2009-ben a kerület óvodapedagógusai részére környezeti nevelés témában vetélkedőt szerveztünk.
A jó hangulatú játékban minden óvoda részt vett.
Létrejött az együttműködési megállapodás a kerület zöld óvodái között.

2006-ban az oktatóközpont megkapta a ZÖLD ÓVODA címet, melyet az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hozott közösen létre, majd 2010-ben újra sikeresen pályáztunk.

Nyitottak vagyunk, szívesen fogadunk tapasztalatcserére szakmai közösségeket.

Budapest 2011-09-09 

LEGFRISSEBB HÍREINK

Támogatóink